- nacházíte se v textovém režimu webové prezentace společnosti PURE.CZ

Servisní menu
Hlavní menu


Články


Vytisknout článek Přejít nahoru

Slovník pojmů

Připravili jsme slovník základních termínů souvisejících s tvorbou webových prezentací.

Upozorňujeme, že tento výklad je maximálně zjednodušen - určený laické veřejnosti, nikoliv pro odborné použití!

Pokud nerozumíte některému odbornému výrazu a nenajdete jej níže, napište nám, rádi Vám vše potřebné vysvětlíme.

Seznam nejčastěji používaných pojmů

absolutní cesta/adresa - cesta/adresa definovaná od počátku
adresář - soupis souborů a/nebo dalších (pod)adresářů
ADSL - rychlý přenos dat přes telefonní linku
alt/alternate - z angl. alternate - náhradní
antialiasing - vyhlazování hran písma a obrázků
applet - drobná aplikace (program)
ASCII - základní sada 256ti znaků
AVI - formát videosouboru

background - pozadí (barevné či obrázkové)
Beziérovy křivky - vektorové křivky definované pomocí 3 základních bodů
bit - základní jednotka informace (definovaná 0 a 1)
bitmapa - obrázek s definovanou barvou pro každý pixel v obdélníkovém rastru
bitmapová grafika - práce s bitmapami
bookmark - uživatelem definovaná oblíbená položka na Internetu
border - okraj, rámeček
browse - procházení Internetem
browser - angl. prohlížeč
buffer - přechodné uložení dat pro jejich plynulejší přenos
bug - chyba v programu
bullet - symbol odrážky u odstavců
button - tlačítko
byte - odvozená jednotka informace (složená z 8 bitů)

cache - prostor (paměť) pro dočasné uchovávání dat
cancel - angl. stornovat/zrušit
case sensitive - rozlišování mezi malými a velkými písmeny
chat - aplikace k přímé komunikaci na Internetu
checkbox - zaškrtávací pole formuláře
clipboard - dočasné místo pro přenos dat mezi aplikacemi
CMYK - definice barev pro tisk (Cyan Magenta Yellow blacK)
codec - algoritmus pro konverzi a dekonverzi různých dat
cookie - textový soubor sloužící ke komunikaci server - prohlížeč
copy and paste - uložení informace do clipboardu a její přenesení na jiné místo
CSS - způsob zápisu informace o vzhledu www stránek (nikoliv o obsahu)

databáze - tabulka informací uložená na serveru
default - přednastavená hodnota (výchozí)
design - návrh vzhledu a funkčnosti
developer - vývojář aplikací
doména - část www adresy (např. www.DOMENA.cz)
DPI - počet bodů v tisku na jeden palec (2,54 mm2)
dynamické stránky - stránky s proměnlivým obsahem, sestavované programem

e-mail - elektronická pošta
e-zine - internetový magazín
error - angl. chyba

FAQ - nejčastější otázky a odpovědi na ně
feedback - zpětná odezva
file - angl. soubor
find - angl. hledání
flash - internetová animační technologie
folder - angl. složka
font - obecně typ písma
footer - patička stránek
frame - rámec (samostatná část www stránky)
FTP - druh přenosu a sdílení souborů
fullscreen - angl. na celou obrazovku

GIF - úsporný grafický formát určený pro menší obrázky
Google - nejznámější internetový vyhledavač
guide - angl. příručka

hardware - fyzické části počítače a příslušenství
header - hlavička stránek
help - angl. pomoc
hexadecimální - šestnáctková číselná soustava
highlight - zvýraznění
home - angl. domů
hosting - umístění www stránek na serveru
HTML - kódovací jazyk definující obsah www stránek
hyperlink - odkaz (aktivuje se kliknutím myši)

ikona - drobný obrázek/symbol
image - angl. obrázek
Internet - vzájemně propojené počítačové sítě
Internet Explorer - nejpoužívanější internetový prohlížeč
IP adresa - číselná adresa pocítače v síti
ISDN - digitální komunikační síť

Java - programovací jazyk ke tvorbě appletů
Javascript - programovací jazyk pro komunikaci s uživatelem www stránek
JPEG/JPG - grafický formát určený pro členitější a větší obrázky

kaskádové styly - viz CSS
kliknutí - stisknutí tlačítka myši
komprese - ztrátové/bezstrátové snížení datové velikosti souboru
kurzíva - nakloněné písmo

layout stránky - rozvržení www stránky
login - uživatelské přihlašovací jméno
logotyp - grafická charakteristika společnosti/produktu
loop - cyklické opakování
lowercase - zobrazovat pouze malá písmena

mailbox - schránka elektronické pošty
maintenance - správa/údržba
menu - souhrn hlavních odkazů při orientaci na www stránkách
modulární systém - program složený z malých částí (analogie stavebnice)
Mozilla - jeden z internetových prohlížečů
MPEG/MPG - formát videosouboru

Netscape - jeden z internetových prohlížečů
net - angl. síť
nickname - angl. přezdívka
Notepad - aplikace "Poznámkový blok"

offline - nepřipojené k internetu
online - připojené k internetu
online shop - internetový obchod

password - angl. heslo
PDF - dokument k jehož prohlížení je potřeba aplikace Acrobat Reader
pixel - obrazový bod
plain text - neformátovaný text (např. z Notepadu)
pop-up menu - rozbalovací menu po najetí myši nad položku menu
preview - angl. náhled
print - angl. tisknout

QWERTY - typ klávesnice (kl. "Z" je vlevo dole)
QWERTZ - typ klávesnice (kl. "Y" je vlevo dole)

radio button - možnost výběru pouze jedné položky ve formuláři
RAR - hojně rozšířená forma komprese souborů
read only - angl. pouze ke čtení
readme - angl. čti mě (častý název důležité dokumentace)
redirect - angl. přesměrování
redo - o krok vpřed ve sledu událostí
refresh - angl. obnovit
reload - angl. znovu načíst
resolution - angl. rozlišení
RGB - definice barev (Red Green Blue)
root - nejvyšší adresář ve struktuře

sample - ukázkový vzorek
scrollbar - posuvná lišta (posuvník)
search - angl. vyhledat
server - počítač v síti, na kterém jsou hostované www stránky
shortcut - angl. klávesová zkratka
slideshow - samovolný sled zobrazovaných obrázků
smiley - emotikon, drobný obrázek, vyjadřující konkrétní emoci
snapshot - obrázek momentální zobrazené situace na monitoru
software - programové části počítače
spam - nevyžádaná pošta
splash - úvodní animace na webu
SSL - zabezpečený přenos informací op internetu
statické stránky - stránky se stálým obsahem, vytvářené zpravidla manuálně
support - angl. podpora

tag - kódová značka v HTML
template - angl. šablona
thumbnail - náhled (obrázku) na kliknutí
TIFF - nekomprimovaný grafický formát (ve vysoké obrazové kvalitě)
tutorial - průvodce programem

undo - o krok zpět ve sledu událostí
update - nahrát novější verzi
uppercase - zobrazovat pouze velká písmena
URL - internetová adresa (např. http://www.pure.cz)
username - angl. uživatelské jméno

vektor - obrázek tvořený přesnými křivkami
vektorová grafika - práce s vektory

W3C - sdružení, vytvářející internetové standardy
wallpaper - obrazová tapeta plochy Windows
wysiwig - vizuální editor www stránek

ZIP - hojně rozšířená forma komprese souborů
Upoutávka

Tropická Eržika

Cocktail - Tropická Eržika
Ingredience:
 • Absolut vodka
 • Bols Apricot Brandy
 • Ananasový džus
 • Pomerančový džus
 • Citronová šťáva
Barové náčiní a sklo:
 • sklo - typ piña
 • šejkr
Ozdoba:
 • koktejlová třešeň
 • ananas
 • míchátko
 • slámka
Postup:
 • do šejkru vložíme led
 • přidáme suroviny
 • prošejkrujeme
 • scedíme do skla
 • ozdobíme
Přejít na výběr koktejlů


Kontaktní adresa